گروه مهندسی و بازرگانی دیزل نیرو

تامین قطعات

ما با داشتن انبار کامل قطعات کلیه دیزل و ژنراتورها و سازماندهی واحد جداگانه جهت این امر، جهت جلب رضایتمندی مشتریان سریعترین و بهترین خدمات را در این بخش ارائه می نماییم.

گارانتی محصولات

ما کلیه دیزل ژنراتورهای پیشنهادی و ارائه شده توسط این مجموعه را گارانتی کیفیت محصولات، کارایی و بازدهی می نماییم که باعث اطمینان کامل مشتری از دستگاه خریداری شده توسط این مجموعه می شود.

مشاوره تخصصی

مشتریان عزیر با ارائه مشخصات فنی پروژه و نوع کاربری دستگاه به واحد مشاوره این مجموعه به صورت رایگان بهترین پیشنهاد از نظر قدرت، کیفیت و قیمت را دریافت می نمایند.