LIFAN-9800

جهت خرید و مشاوره با ما تماس بگیرید

شماره تماس فروش:

33903492 – 33940426 – 33940427 – 33940438
شماره همراه:

09123043340 – 09123144700

1/2 KW (کیفی)

LIFAN-1800

2 KW

LIFAN-3900

3 KW

LIFAN-4500

4 KW

LIFAN-6500

5 KW

LIFAN-7700

6 KW

LIFAN-8800

7 KW

LIFAN-9500

LIFAN-1800

جهت خرید و مشاوره با ما تماس بگیرید

شماره تماس فروش:

33903492 – 33940426 – 33940427 – 33940438
شماره همراه:

09123043340 – 09123144700

1/2 KW (کیفی)

LIFAN-1800

2 KW

LIFAN-3900

3 KW

LIFAN-4500

4 KW

LIFAN-6500

5 KW

LIFAN-7700

6 KW

LIFAN-8800

7 KW

LIFAN-9500

LIFAN- 3900

جهت خرید و مشاوره با ما تماس بگیرید

شماره تماس فروش:

33903492 – 33940426 – 33940427 – 33940438
شماره همراه:

09123043340 – 09123144700

1/2 KW (کیفی)

LIFAN-1800

2 KW

LIFAN-3900

3 KW

LIFAN-4500

4 KW

LIFAN-6500

5 KW

LIFAN-7700

6 KW

LIFAN-8800

7 KW

LIFAN-9500

LIFAN-4500

جهت خرید و مشاوره با ما تماس بگیرید

شماره تماس فروش:

33903492 – 33940426 – 33940427 – 33940438
شماره همراه:

09123043340 – 09123144700

1/2 KW (کیفی)

LIFAN-1800

2 KW

LIFAN-3900

3 KW

LIFAN-4500

4 KW

LIFAN-6500

5 KW

LIFAN-7700

6 KW

LIFAN-8800

7 KW

LIFAN-9500

LIFAN-1200

جهت خرید و مشاوره با ما تماس بگیرید

شماره تماس فروش:

33903492 – 33940426 – 33940427 – 33940438
شماره همراه:

09123043340 – 09123144700

1 KW

LIFAN-1200

1/2 KW (کیفی)

LIFAN-1800

2 KW

LIFAN-3900

3 KW

LIFAN-4500

4 KW

LIFAN-6500

5 KW

LIFAN-7700

6 KW

LIFAN-8800

7 KW

LIFAN-9500

موتور دیزل چگونه کار می کند؟

دریچه ورودی

_ ورودی

زمانی که پیستون به سمت پایین سیلندر حرکت می کند، دریچه ورودی باز می شود و هوا به داخل مکیده می شود.

_ فشردگی

شیر ورودی در انتهای سیلندر بسته می شود و زمانی که بالا می آید هوا را فشرده می کند.

انژکتور

_ احتراق

زمانی که سوخت در بالاترین حالت قرار دارد سوخت به بیرون پرتاب می شود، سپس احتراق انجام می شود و پیستون را وادار می کند پایین برود.

دریچه اگزوز

_ اگزوز

حین حرکت پیستون به بالا، دریچه اگزوز باز می شود و دود حاصل از سوختن خارج می شود.

با اینکه موتور دیزل و موتور بنزینی اجزای مشترک زیادی دارد و هر دو با ۴ سوپاپ کار می کنند اما فعالیت آنها کاملا با هم متفاوت است. تفاوت اصلی آنها در روشی است که سوخت احتراق می یابد و قدرت خروجی ایجاد می شود.

در موتور بنزینی، مخلوط سوخت و هوا از طریق جرقه احتراق می یابد. اما در دیزل ژنراتور احتراق تنها توسط هوا فشرده انجام می شود. نسبت فشردگی معمول در دیزل ژنراتورها ۲۰ به ۱ است در حالی که این نسبت در موتورهای بنزینی ۹به ۱ می باشد. تا این حد فشردگی به قدری دمای هوا را بالا می برد که گرمای لازم برای احتراق سوخت ایجاد می شود. با این حساب که دیگر نیازی به جرقه و در نتیجه سیستم احتراق نیست.

موتور بنزینی مقادیر مختلفی از هوا را در هر مکش سوپاپ وارد می کند، مقدار دقیق هوا به بازشدن دریچه گاز بستگی دارد. از طرفی در دیزل ژنراتور، مقادیر یکسانی هوا وارد می شود (در هر سرعت موتوری) در نتیجه دریچه گاز تنها از طریق دریچه ورودی، باز و بسته می شود (در این موتور کاربراتور و شیر پروانه ای وجود ندارد).

زمانی که پیستون به انتهای موثر سوپاپ برسد، دریچه ورودی بسته می شود. از طریق حرکت سایر پیستون ها و ممان چرخ لنگر، پیستون به بالا سیلندر حرکت می کند و هوا را تا حدود ۲۰ برابر حجم اصلی اش فشرده می سازد.

زمانی که پیستون به بالا ترین مقدار رسید، مقدار کاملا اندازه گیری شده از سوخت دیزل ژنراتور به محفظه احتراق تزریق می شود. گرما حاصل از فشردگی، باعث احتراق سریع مخلوط هواوسوخت می شود و منجر به سوختن و احتراق آن می گردد. این نیرو پیستون را به پایین هل می دهد و باعث می شود میل لنگ بچرخد.

زمانی که پیستون رو به بالا حرکت می کند و در مقابل دریچه اگزوز قرار می گیرد، شیر خروجی باز می شود و اجازه می دهد گازهای حاصل از سوختن و احتراق وارد لوله اگزوز شوند. در انتهای این کار، سیلندر آماده وارد شدن شارژ هوا تازه می شود.

ساختمان موتور

دیرل ژنراتور
اجزای اصلی دیزل ژنراتور شبیه به موتورهای بنزینی هستند و وظایف مشابهی دارند. با اینحال، قسمت های مختلف دیزل ژنراتور باید قوی تر از قسمت های موتور بنزینی ساخته شوند، زیرا بار بسیار بیشتری بر آنها وارد می شود.

دیواره های دیزل ژنراتور معمولا ضخیم تر از دیواره های موتور بنزینی هستند و شبکه های برسینگ بیشتری دارند تا استحکام بیشتری در موتور ایجاد شود و مقداری بیشتری تنش را به خود جذب کنند. جدا از قدرتمند بودن موتور، بدنه سنگین تر باعث کاهش سرو صدا این موتورها نیز می شود.

پیستون ها، میله های اتصالی، میل لنگ ها و کلاهک بلبرینگ باید قویتر از قسمت های مشابه خود در موتورهای بنزینی، ساخته شوند. طراحی سر سیلندر باید تفاوت زیادی داشته باشد، زیرا انژکتور سوخت و شکل محفظه احتراق و محفظه چرخش دیزل ژنراتورمتفاوت است.

تزریق

the-inlet-valve-closes-at-the-bottom-of-the-stroke-the-piston-rises-to-compress-air as-the-piston-begins-to-move-down-the-bore-the-inlet-valve-opens-and-air-is-sucked-in

_ تزریق مستقیم

تزریق مستقیم به این معناست که سوخت مستقیما به محفظه احتراق، بالای تاج پیستون، وارد شود. بهتر است شکل محفظه دیزل ژنراتور با «کوبه» مشخص شود، هر چند در این طراحی مخلوط کردن سوخت و هوا با نسبت مناسب دشوار است و احتراق بدون تولید مواد مضر انجام می شود.

به منظور اینکه محفظه داخلی موتور با راندمان مناسب کار کند، باید سوخت و هوا با نسبت کاملا مناسب ترکیب شوند. مخلوط کردن صحیح سوخت و هوا با هم دیگر در دیزل ژنراتور ها دشوار است. زیرا سوخت و هوا در زمان های مختلفی حین چرخه احتراق وارد موتور می شوند و باید در داخل سیلندر  با هم مخلوط گردند.

دو رویکرد تزریق مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. عموما تزریق غیر مستقیم بکار گرفته می شود زیرا ساده ترین راه برای ایجاد توربولانس است، بنابراین سوخت تزریق شده به خوبی مخلوط را به هوای شدیدا متراکم شده در محفظه احتراق، اسپری می کند.

در موتور تزریق غیر مستقیم، محفظه چرخش مارپیچ کوچکی وجود دارد (به آن محفظه پیش احتراق نیز گفته می شود) که در آن سوخت، قبل از اینکه  خودش به محفظه اصلی احتراق برسد، وارد می شود. محفظه چرخش، در سوخت توربولانس ایجاد می کند، بنابراین سوخت به شکل بهتری با هوا در محفظه احتراق مخلوط می شود.

مشکل این سیستم این است که، محفظه چرخش کاملا تبدیل به بخشی از محفظه احتراق می گردد. این بدان معناست، محفظه احتراق که در کل شکل نا منظمی دارد، منجر به مشکلاتی می شود و راندمان موتور را کم می کند.

_ تزریق غیر مستقیم

تزریق غیر مستقیم بدان معناست که سوخت، به محفظه پیش احتراق کوچکی وارد شود و سپس وارد محفظه اصلی احتراق گردد.

در این طراحی، حالت ایده آل محفظه احتراق به خطر می افتد.

موتور تزریق مستقیم، محفظه چرخشی که سوخت بدان تزریق شود، ندارد و در عوض سوخت مستقیما به محفظه احتراق وارد می شود. مهندسی باید دقت زیادی در طراحی تاج پیستون محفظه احتراق به خرج دهند و مطمئن شوند که در ان قسمت توربولانس کافی ایجاد شود.

_ شمع گرمکن

برای پیشگرم کردن سر سیلندر و بدنه موتور قبل از استارت، دردیزل ژنراتور از شمع گرمکن استفاده می شود. این گونه شمع ها، به شکل شمع های جرقه زن کوتاه هستند و به سیستم الکتریکی خودرو متصل می باشند. زمانی که الکتریسیته به آنها وارد شود، المنت های داخلیشان به شدت گرم می شوند.

همچنین شمع های گرم کن با استفاده از موقعیت کمکی بر روی سوئیچ ستون فرمان یا با استفاده از سوئیچ جدا نیز فعال می شوند. در به روز ترین طراحی ها، زمانی که موتور روشن شد و به سرعت مطلوب رسید، این شمع ها اتوماتیک وار خاموش می شوند.

دیزل ژنراتور ماند موتور بنزینی متوقف نمی شود، زیرا هوای مکیده شده در هر سرعت موتور خاصی همواره یکسان است. سرعت موتور به صورت خالص از طریق میزان سوختی که وارد محفظه احتراق می گردند، تنظیم می شود. هرچه سوخت بیشتری در محفظه باشد، احتراق بیشتری انجام می شود و قدرت بیشتری ایجاد می گردد.

پدال گاز به واحد اندازه گیری سیستم تزریق موتور متصل است، اما در موتورهای بنزینی به پروانه دریچه گاز متصل می باشد.

به منظور توقف دیزل ژنراتور باید کلید «احتراق» خاموش شود، در موتور بنزینی جرقه زنی متوقف می گردد، اینکار باعث بسته شدن مارپیچ الکتریکی می گردد و منبع سوخت را از پمپ انژکتور اندازه گیری سوخت و سیستم توزیع جدا می کند. موتور تنها قبل از خاموش شدن می تواند از مقدار کمی سوخت استفاده کند. در حقیقت دیزل ژنراتورها سریع تر از موتورهای بنزینی متوقف می شوند، زیرا هرچه تراکم بیشتر باشد اثر بیشتر بر خاموش کردن موتور می گذارد.

روشن کردن موتور دیزل

همانند موتورهای بنزینی، دیزل ژنراتور ها نیز از طریق موتور الکتریکی روشن می شوند که سیکل فشردگی-احتراق را اجرا می کند. با این حال زمان که دیزل ژنراتور سرد است به سختی روشن می شود، زیرا فشردگی هوا به اندازه ای نیست که دمای لازم برای احتراق سوخت را فراهم آورد.

به منظور برطرف کردن این مشکل، تولیدکنندگان از شمع گرم کن استفاده کرده اند. اینها هیترهای الکتریکی کوچکی هستند که از باطری خودرو نیرو می گیرند، و چند ثانیه قبل از اینکه موتور روشن شود، آغاز بکار می کنند.

سوخت دیزل

سوخت استفاده شده دردیزل ژنراتور ها با سوخت استفاده شده در موتورهای بنزینی فرق دارد. این سوخت کمتر تصفیه شده است در نتیجه مایع حاصل سنگین تر و ویسکوز تر خواهد بود و فراریت کمتری دارد. چنین خواص فیزیکی اغلب باعث می شوند به این مواد «روغن دیزل» یا « نفت کوره» گفته شود. در گاراژ ها به پمپ دیزل «derv» می گویند، که مخفف وسایل نقلیه جاده ای با موتور دیزل می باشد.

در آب و هوای سرد ممکن است کمی سفت شود یا حتی جامد شود. دلیل جامد شدن این است که سوخت می تواند کمی آب جذب نماید از این رو جامد می شود. سوخت کمی آب از اتمسفر جذب می کند. نشتی از مخازن سوخت زیر زمینی نیز رایج است. سوخت های دیزل ژنراتور قادرند بدون مشکل ppm50-60 آب را بدون مشکل در خود نگهداری کنند. برای تجسم این مقدار، می توان بیان کرد یک چهارم فنجان پر از آبی را برای ۱۰ گالن سوخت در نظر بگیرید.

هر گونه یخ زدگی یا «مومی شدن» می تواند مسیر خطوط سوخت و انژکتور را مسدود نماید و مانع از فعالیت موتور شود. به این دلیل است که در هوای بسیار سرد مشاهده می کنید رانندگان در زیر مسیر خطوط سوخت کامیون ها لامپی قرار می دهند.

می توانید افزودنی هایی به مخزن سوخت اضافه کنید، با اینحال بسیاری از سوخت های دیزل ژنراتور افزودنی هایی در داخل خود دارند و تا زمانی که دما به پایینتر از منفی ۱۲-۱۵ درجه سانتیگراد نرسد، مشکلی ایجاد نمی کنند.

تابلو برق دیزل ژنراتور

‎ساخت تابلو برق دیزل ژنراتور هم یکی از اصلی ترین تخصص های ماست. تمام تابلوهای ما در کارخانه شرکت با کیفیت چشم گیر ساخته می شوند. دوستانی که تجربه خرید دیزل ژنراتور دارند به این امر مهم آگاهی دارند که سیستم برق دیزل ژنراتور و مدار کنترل آن چقدر در امنیت مدار اهمیت دارد. محصولات ما در گروه تابلوهای برق عبارتند از:

‎–تابلو کنترل دستی و اتوماتیک

-تابلو بریکر

‎– چنج اور دستی و اتوماتیک (ATS)

‎ –پارالل و سنکرون

مزایای تابلوهای برق نیرو آفرینان:

-طراحی و ساخت بر اساس استاندارد های نشریه ۱۱۰

-محاسبه اجزا بر اساس توان دیزل ژنراتورو مدار مصرف

-تعیین ساختار تابلوهای ATS بر اساس فاصله دیزل ژنراتور تا تابلو برق اصلی شما

-استفاده از شمش های مسی به جای کابل در ساخت تابلو حتی برای تابلو های آمپر پایین

-رنگ الکترواستاتیک پودری کوره ای

-استفاده از بهترین قطعات موجود در بازار

-تامین درجه حفاظت تابلو (IP) بر اساس نیاز شما از ۲۳ IP تا ۵۴ IP

-ساخت تابلوهای سفارشی و خاص مورد نیاز شما

-قیمت رقابتی

‎آشنایی با انواع تابلو

‎تابلو کنترل دستی و اتوماتیک دیزل ژنراتور :

‎تابلو کنترل ممکن است با چهار لرزه گیر کوچک بر روی آلترناتور قرار. گیرد و یا با پایه های جداگانه بر روی شاسی قرار گیرد.
‎نوع قدیمی و ارزان قیمت این تابلوها دارای عقربه های آنالوگ متعدد است. از تعداد پنج عقربه چهارگوش با زمینه سفید برای نشان دادن مشخصات جریان برق استفاده می شود. سه عقربه برای نشان دادن آمپر جریان خروجی سه فاز، یک عقربه برای نشان دادن ولتاژ و یک عقربه برای نشان دادن فرکانس جریان در این تابلوها وجود دارد. دو عقربه کوچک گرد هم در این تابلوها وجد دارد که یکی از آنها درجه حرارت آب و دیگری فشار روغن را نمایش می دهد . برای نشان دادن ساعت کارکرد دیزل ژنراتور از یک ساعت شمار کوچک استفاده می شود و یک سوئیچ و یک دکمه اسارت وظیفه خاموش و روشن کردن دیزل ژنراتور را به عهده دارند. خوبی این نوع تابلوها، آسان بودن کار با آن است چون همه پارامترهای تابلو به آسانی برای کاربر قابل دیدن هست. در نقطه مقابل، به عنوان نقاط ضعف این نوع تابلوها می توان دو نکته به شرح زیر ذکر کرد: نکته یکم دقت پایین نمایشگرهای تابلو هست. به هر جهت نمایشگرهای آنالوگ دقت زیادی ندارند و برای نمایش پارامترهای مهم و حساس جریان برق مانند فرکانس به ویژه در مدارهایی که دارای مصرف کننده های حساس هستند قابل اعتماد نیستند. نکته دوم در مورد ضعف این نوع تابلوها آسیب پذیری زیاد آنهاست. لرزش های دیزل ژنراتور در ضمن کار به تابلو نیز منتقل می شود و به تدریج باعث خراب شدن عقربه ها می شود. این لرزش ها در مواقع افزایش ناگهانی بار دیزل ژنراتور به مراتب بیشتر است. همچنین، از آنجا که لرزه گیر های نصب شده در زیر تابلو از لاستیک ساخته شده است، این لرزه گیرها به مرور زمان، خشک می شوند و در نتیجه انعطاف خود را از دست می دهند و لرزش بیشتری را به تابلو منتقل می کنند که باعث تسریع خراب شدن دیزل ژنراتور می شود.
‎در هر حال استفاده از نمایشگرهای آنالوگ خارج از استانداردهای شرکت نیروآفرینان پاسارگاد است. در تابلوهای جدید، یک دستگاه برد با صفحه نمایش پی ال سی نصب می شود که تمام پارامترهای دیزل ژنراتور را به صورت دیجیتال نمایش می دهد. نوع این برد بسته به انتظاراتی که از آن می رود متفاوت خواهد بود. رایج ترین بردهای مورد مصرف در دیزل ژنراتورها از خانواده کمپ کشور چک و دیپ سی کشور انگلیس هستند. هر دو مارک ذکر شده دارای مدل های متنوعی هستند که نیازهای گوناگون را برطرف می کنند.

‎تابلو چنج اور

‎تابلو چنج اور وظیفه تعویض منبع تامین جریان برق را برعهده دارد به این مفهوم که به کمک این نوع تابلو میتوان از دو منبع تامین جریان استفاده کرد با این شرح که در هر زمان فقط یکی از منابع مورد مصرف قرار می گیرد یعنی استفاده از یک منبع مستلزم قطع دیگری است. ساده ترین نوع تابلو چنج اور نوع دستی آن است که شامل یک کلید سه حالته است که با صفر، یک و دو نشانه گذاری می شود. صفر برای حالت خنثی و یا خاموش، حالت یک برای برق شهر و حالت دو برای برق ژنراتور. این نوع تابلو عملکرد اتوماتیک ندارند و بایستی به صورت دستی و توسط اپراتور به کار گرفته شوند. از طرف دیگر، استفاده از این نوع تابلو بشتر در جریان های تکفاز معمول است و برای جریان های سه فاز به ویژه در آمپر های بالا خطرناک است.
‎نوع پیشرفته تابلو های چنج اور نوع اتوماتیک آن است که عملیات تعویض منبع جریان را به صورت اتوماتیک و از طریق یک کلید چنج اور و و یا دو کنتاکتور یا دو کلید موتوردار انجام می دهد. مزیت استفاده از سیستم اتوماتیک این است که در زمان قطع برق اصلی ، دیزل ژنراتور به صورت خودکار وارد مدار می شود و در زمان وصل دوباره برق اصلی، از مدار خارج می شود. شرایط نصب این قبیل تابلوها پیچیده نیست ولی بسیار حساس است. در واقع از آنجا که با استفاده از این سیستم دخالت اپراتور از بین می رود، باید تمام تمهیدات دیگر مورد نیاز نیز انجام گیرد تا در زمان قطع برق اصلی احتمال روشن نشدن دیزل ژنراتور به کمترین حد ممکن برسد. همانطور که در بخش های دیگر نیز بیان شده است بیشترین تعداد استارت دیزل ژنراتور در زمان قطع برق شش استارت است و در صورت روشن نشدن دیزل ژنراتور پس از شش استارت به دخالت اپراتور نیاز خواهد بود.
‎از جمله موارد فنی حساس دیگر در این سیستم ها، احتمال ورود جریان معکوس به ژنراتور است که باعث به وجود آمدن خسارت های مالی و بعضا انسانی می شود. به این صورت که در زمان وصل دوباره برق اصلی، ممکن است جریان برق وارد ژنراتور شود.

‎تابلو پارالل و سنکرون

‎این تابلو برای همسو کردن و جمع کردن جریان خروجی دو یا چند منبع مورد استفاده قرار می گیرد. این منابع می توانند دو یا چند دیزل ژنراتور به همراه برق شبکه باشند. این تابلوها و یا به عبارت بهتر این روش یک راه حل منطقی برای جبران کمبود برق است به این مفهوم که چنانچه شما به مدار مصرف خود تجهیزات جدیدی اضافه کرده اید و منابع جریان قبلی شما پاسخگوی نیاز فعلی شما نیستند، به جای تعویض منبع جریان قدیمی با یک منبع بزرگتر جدید، شما می توانید یک منبع کوچتر و به اندازه نیاز جدید به منبع قبل اضافه کرده و در هزینه های خود صرفه جویی کنید. سیستم های سنکرون توسط بردهای الکترونیک کنترل می شوند و اجرای آنها به لحاظ فنی  بسیار حساس است. خطاهای محاسباتی و اجرایی می تواند به خسارت های مالی بزرگ منجر شود.

دیزل ژنراتور چیست ؟

دیزل ژنراتور

ترکیبی از موتور دیزل و یک ژنراتور الکتریکی (غالباً آلترناتور) است که برای تبدیل انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه دیزل ژنراتورها در مکانهایی بدون اتصال به شبکه توان، مانند مواقعی که نیاز ضروری به فراهم کردن توان و انرژی است و نیز زمانهایی که شبکه وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرندزمانی که شبکه قطع می‌شود، درست بخوبی کاربردهای پیچیده تر مانند اوج برش، پشتیبانی شبکه و ارسال به شبکه‌های توان، انرژی فراهم می‌شود.

در نظر گرفتن سایز دیزل ژنراتور برای جلوگیری از کم شدن بار یا کمبود توان ضروری است و این عمل بوسیله الکترونیک مدرن بویژه بارهای غیرخطی دشوار شده است.

اندازه ژنراتور

مجموعه مولد بر اساس بار الکتریکی که برای آنها درعرضه در نظر گرفته شده، تمام ویژگی‌های بارهای الکتریکی (kWe، KVA، VAR و محتواهای هارمونیک شامل جریانهای شروعی (عموماً از موتور) و بارهای غیر خطی را شامل می‌شود. وظیفه مورد انتظار بطور مثال امور اورژانسی، تواندهی پیوسته یا اولیه (پرایم)، بخوبی شرایط محیطی مانند ارتفاع، دما و تنظیم مقررات گازهای گلخانه‌ای باید مد نظر قرار گیرد. بسیاری از تولید کنندگان ژنراتورهای بزرگتر، مجموعه‌ای از نرم‌افزار را ارائه خواهند داد که محاسبه‌های اندازه پیچیده را به سادگی با خواندن شرایط سایت و ویژگی‌های بار الکتریکی متصل انجام خواهند داد.

ایستگاه‌های توان – حالت “جزیره” الکتریکی

یک یا چند دیزل ژنراتوری که بدون اتصال به شبکه برق عمل می‌کند در اصطلاح در وضعیت جزیره عمل می‌کنند که ویژگی‌های چند ژنراتور موازی که مزایای استفاده از افزونگی و بهره‌وری بهتر در بارهای جزئی را دارند، فراهم می‌کند. این پلنت، ژنراتور را بصورت آنلاین قرار می‌دهد و غیرفعال کردن بستگی به سیستم و زمان معین دارد.

یک نیروگاه جزیره‌ای در نظر گرفته شده برای منبع توان اصلی، یک اجتماع مجزا (“توان اصلی”) غالباً دارای حداقل سه ژنراتور دیزل خواهد بود، که از هر دوی آنها انتظار می‌رود که بتوانند بار مورد نیاز را حمل کنند. گروه‌ها تا ۲۰ غیر معمول نیست. ژنراتورها می‌توانند از طریق پردازش همزمان بصورت الکتریکی بهم متصل شوند. این همزمانی شامل جور کردن ولتاژ، فرکانس و فاز قبل از اتصال ژنراتور به سیستم است. از دست رفتن همزمانی پیش از اتصال می‌تواند باعث یک اتصال کوتاه جریان بالا و یا ساییدگی و پاره گی در ژنراتور و یا تابلواش شود. فرایند همزمانسازی می‌تواند بصورت خودکار بوسیله یک ماژول سنکرون ساز خودکار انجام گیرد. همزمانساز خودکار ولتاژ، فرکانس و پارامترهای فاز و ولتاژهای باسبار زمانیکه سرعت توسط موتور فرماندار یا ECM (ماژول موتور کنترل) تنظیم می‌شود را از ژنراتور می‌خواند.

بار می‌تواند بین ژنراتورهای در حال فعالیت موازی از طریق تقسیم بار سهیم شود. تقسیم بار می‌تواند با استفاده از کنترل افت سرعت بوسیله فرکانس در ژنراتور کنترل شود، در حالی که به طور مداوم کنترل سوخت موتور برای تغییر بار تنظیم می‌شود و از منابع قدرت باقی مانده است.

یک ديزل ژنراتور بار بیشتری می‌گیرد هنگامی که سوخت تأمینی برای احتراق در سیستم افزایش می‌یابد و بار رها خواهد شد اگر سوخت تأمینی کاهش یابد.

علاوه بر وظایف شناخته شده مانند تأمین توان پس از قطع شبکه، دیزل ژنراتورها به طور معمول شبکه‌های قدرت اصلی در سراسر جهان را به دو راه مجزا پشتیبانی می‌کنند.

انتهای برش

تعرفه‌های برق در ساعات اوج مصرف در بسیاری از نواحی افراد را به استفاده از دیزل‌ها تشویق می‌سازد تا به زمان تقاضای ماکزیمم غلبه شود. در اروپا عموماً بعدازظهر روزهای زمستان، زمان اوج محسوب می‌شود هنگامیکه مردم به خانه بازگشته و چراغها روشن است و پخت و پز در حال انجام است، حدود ۵:۳۰ تا ۷ بعد از ظهر، در حالی که در ایالت متحده آمریکا اغلب در تابستان‌ها و در مواجهه با بار (سنگینی) شرایط هوایی، زمان اوج رخ می‌دهد.

پشتیبانی شبکه

دیزل ژنراتورهای آماده به انجام کار اضطراری و نیروگاه‌های آبی بعنوان عملکرد ثانویه، استفاده گسترده‌ای برای محافظت از شبکه‌های ملی مختلف در هر زمان و به دلایل مختلف در آمریکا و انگلستان دارند. بطور مثال در انگلستان تعداد ۰٫۵ GWe از دیزل‌ها بطور منظم استفاده می‌شوند تا از شبکه ملی حمایت کنند که پیک بار آن ۶۰ GW است. اینها در مجموعه‌ای با سایزی معادل با ۲۰۰kw تا ۲MW قرار گرفته‌اند. این حالت همیشه زمانی اتفاق می‌افتد که بعنوان مثال ظرفیت زیادی از نیروگاه حدود ۶۶۰ مگاوات بطور ناگهانی از دست برود و یا یک جهش ناخواسته ناگهانی در میزان توان باعث فرسایش ذخیره شده طبیعی در حال چرخش شود. این مسئله برای هر دو بخش مفید است. دیزل‌ها برای دلایل دیگری نیز خریداری شده‌اند، اما باید برای حصول اطمینان بطور کامل آزمایش شود. شبکه موازی شده، ساده ترین راه جهت انجام این عمل است. این روش عملکردی است که عموماً بوسیله

Eshgh, [05.10.17 00:59]
یک بخش سومی که عملکرد ژنراتور را مدیریت می‌کند و با اپراتور سیستم ارتباط برقرار می‌کند، انجام می‌گیرد.

به این روش شبکه‌های ملی بریتانیا با توان ۲ گیگاوات از نیروگاهی که بالاتر است و به همان سرعت دو دقیقه در برخی موارد به صورت موازی عمل می‌کند، تماس می‌گیرد. این مورد بسیار سریع تر نسبت به بار پایه توان است که می‌تواند ۱۲ ساعت از سرما بگیرد و سریعتر از توربین گازی است که می‌تواند زمان زیادی را مصرف کند.

سوختی که برای دیزل‌ها استفاده می‌شود سوختی که در آزمایش‌ها تست شده است. سیستم مشابه‌ای که در فرانسه عمل می‌کندEJP، تعرفه‌های بخصوص ماکزیمم شبکه، در حداقل ۵ گیگاوات مجموعه دیزل ژنراتور تجهیز می‌شود تا در دسترس باشد. کار اولیه دیزل‌ها توان دادن به شبکه است. در طی عملکرد نرمال در همزمان سازی با شبکه نیروگاهی برق با پنج درصد افت سرعت کنترل اداره شده‌اند. این به این معنی است که تمام سرعت بار ۱۰۰٪ است و هیچ سرعت باری ۱۰۵٪ نیست و این نیازمند عملکرد پایدار شبکه است بدون جستجو و فقدان نیروگاه‌های برق. عموماً تغییرات سرعت، کمترین است. تنظیمات خروجی توان با افزایش کم خیز منحنی بوسیله افزایش فشار فنر بر روی یک گاورنر سانتریفوژ ایجاد شده است. عموماً این یک نیاز پایه سیستم برای همه نیروگاه‌ها است زیرا نیروگاه‌های جدیدی و قدیمی در پاسخ به تغییرات لحظه‌ای در فرکانس بدون وابستگی به ارتباطات خارجی، بایستی سازگار باشند.